Đăng ký thương hiệu

Quyền tự bảo vệ trong quyền tác giả, quyền liên quan
Quyền tự bảo vệ trong quyền tác giả, quyền liên quan Các chủ thể quyền có thể áp dụng các biện pháp khác quy định tại khoản 1 Điều 198 của Luật Sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Xem chi tiết  >>
Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước
Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước Xem chi tiết  >>
Các chủ sở hữu quyền tác giả
Các chủ sở hữu quyền tác giả Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật SHTT. Xem chi tiết  >>
Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao
Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao Xem chi tiết  >>
Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian
Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian. Xem chi tiết  >>
Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu
Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu Xem chi tiết  >>
Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao
Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao Xem chi tiết  >>
Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu
Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu Xem chi tiết  >>
Quyền tác giả đối với tác phẩm
Quyền tác giả đối với tác phẩm Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật SHTT bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Xem chi tiết  >>
Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan, các loại hình tác phẩm sau sẽ được bảo hộ quyền tác giả. Xem chi tiết  >>
Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả
Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả Xem chi tiết  >>
Tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học
Tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học Tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học Xem chi tiết  >>
Một số khái niệm về quyền tác giả, quyền liên quan
Một số khái niệm về quyền tác giả, quyền liên quan Khái niệm về quyền tác giả, quyền liên quan. Xem chi tiết  >>
Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật sở hữu trí tuệ. Xem chi tiết  >>
Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc
Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc Xem chi tiết  >>
Đăng ký bản quyền bài hát dịch từ tiếng nước ngoài
Đăng ký bản quyền bài hát dịch từ tiếng nước ngoài Trong thời đại giao lưu văn hóa hiện nay, rất nhiều các ca khúc, bài hát hay của nước ngoài được dịch ra tiếng Việt, vậy việc bảo hộ quyền tác giả đối với ca khúc dịch như thế nào? Xem chi tiết  >>

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Tel: 04.3992.7805 - Hotline: 0983.372401

 

Văn phòng TP.HCM

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, Bến Thành, quận 1, TP.HCM 

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Hotline: 0914.900680

 

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB