Đăng ký thương hiệu

Gia hạn Bằng độc quyền Kiểu dáng

2649 người đọc

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Như vậy một kiểu dáng sẽ được độc quyền trong 15 năm (tối đa) sau đó kiểu dáng sẽ thuộc về công chúng. TUỆ NGUYỄN LEGAL có thể tư vấn thủ tục và thay mặt Quý Khách hàng thực hiện việc Gia hạn theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tục gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

 

Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì chủ văn bằng kiểu dáng công nghiệp phải nộp đơn yêu cầu gia hạn kèm theo lệ phí gia hạn trong vòng 06 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực

 

Ví dụ: Kiểu dáng A Nộp đơn ngày 20/05/2005 được cấp vào ngày 20/11/2006 thì ngày hết hạn là 5 năm kể từ ngày nộp đơn tức là ngày 20/05/2010. Như vậy trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2009 đến này 20/05/2010 (06 tháng trước ngày Bằng độc quyền hết hiệu lực).

 

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

 

Ví dụ: chủ sở hữu của kiểu dáng A nêu trên có thể nộp phí muộn nhất vào ngày 20/11/2010. Nếu nộp vào ngày 20/10/2010 thì chủ đơn phải nộp thêm  4 * 10% lệ phí gia hạn (do muộn 4 tháng).

 

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm các tài liệu sau đây:

 

-  Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (theo mẫu);

 

-  Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

 

-  Giấy uỷ quyền (theo mẫu);

 

TUỆ NGUYỄN LEGAL với chức năng Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp sẽ đại diện Quý Khách hàng tiến hành việc Gia hạn hiệu lực này.

 

Đọc thêm bài viết liên quan:

 

Bài thuộc lĩnh vực tương tự:

 

Các dịch vụ khác