Đăng ký thương hiệu

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN

1713 người đọc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------oOo---------
………..., ngày.... tháng ..... năm 20.......

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN ........................................................................................

 
Họ và tên người làm đơn:……………………………………………sinh năm:……..…………...
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………….……….………….
Nơi làm việc: :………………………………………………...……………………………….…….
Nơi đăng ký HKTT: …….………………………………………………………………….……….
Chỗ ở hiện tại:……...……………………………………………………………………......………
………………………………………….…………………………………………………..………..
Họ và tên chồng (vợ): :………………………………………………sinh năm:………….…..…
Nghề nghiệp:………………….………………………………………….………………………….
Nơi làm việc:……..…………..………………………………………………..…………………….
Nơi đăng ký HKTT:……….……………………………………………………..………………….
Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Đăng ký kết hôn ngày:……..…../…..…../……..….
Nơi đăng ký kết hôn:...………………………………………………………………………………
Về tình cảm: (Vợ/chồng sống hạnh phúc đến khi nào phát sinh mâu thuẫn? Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn? Lý do ly hôn?)……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….…………….………...…
…………………………………………………………………….……………….………………...
…………………………………………………………………………..……………..…………….
……………………………………………………………………………………………………….
Về con chung: (Họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con, sau ly hôn ai nuôi con? Đóng góp nuôi con như thế nào?)
………………..…………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Về tài sản:
-         Tài sản chung của vợ chồng gồm những thứ gì? Nguyện vọng sau khi ly hôn? (Tự định giá giá trị tài sản)………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…………....
- Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng nếu ly hôn (tự định giá giá trị tài sản):
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Về nhà ở: (Nhà tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng nhà ở sau ly hôn).
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….


Hồ sơ kèm theo:                                                                   …..,ngày…..tháng…..năm 20…...
-  Đăng ký kết hôn (bản chính);                                                           Người làm đơn
-  Bản sao giấy khai sinh của các con (chứng thực);
-  Bản sao Sổ Hộ khẩu (chứng thực);
-  Bản saochứng minh thư (chứng thực);
- Giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác (bản sao có chứng thực);

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC YÊU CẦU DỊCH VỤ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
 
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
 
 
Liên hệ Tư vấn thủ tục; Hồ sơ; Báo phí:

Vui lòng gọi: 0914.900680 - 0983.372401

 

Websites:

http://giayphepkinhdoanh.org: Chuyên trang Lập cty, Thay đổi ĐKKD, Giấy phép con 

http://dangkybanquyen.net.vn Chuyên trang Đăng ký Logo, Nhãn hiệu, Bản quyền

http://thutucdautu.net Chuyên trang Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Văn phòng Giao dịch:

Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 phố Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805 - Email: LuatTueNguyen@gmail.com

 

Về Tuệ Nguyễn Legal

- Hồ sơ Năng lực tư vấn

- Vì sao Nên chọn Chúng tôi

Các dịch vụ khác

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Tel: 04.3992.7805 - Hotline: 0983.372401

 

Văn phòng TP.HCM

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, Bến Thành, quận 1, TP.HCM 

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Hotline: 0914.900680

 

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB