Đăng ký thương hiệu

Vi phạm nhãn hiệu, thương hiệu
Vi phạm nhãn hiệu, thương hiệu Thông tư số 12/2008/TT-BTC (Thông tư 12) ra đời nhằm hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Xem chi tiết  >>
Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu
Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu TUỆ NGUYỄN LEGAL cung cấp dịch vụ đầy đủ liên quan đến việc hỗ trợ và đại diện cho Quý khách hàng tiến hành xử lý hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu của các bên xâm phạm. Xem chi tiết  >>
Xâm phạm Nhãn hiệu, Logo
Xâm phạm Nhãn hiệu, Logo Các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý bao gồm: Xem chi tiết  >>
Xâm phạm Quyền tác giả
Xâm phạm Quyền tác giả Trong quá trình sử dụng tác phẩm đăng ký bản quyền sẽ không tránh được những hàng vi xâm phạm quyền tác giả của bên thứ ba. Để khách hàng hiểu rõ được thế nào là hành vi xâm phạm quyền tác giả, TUỆ NGUYỄN LEGAL xin liệt kê chi tiết hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau: Xem chi tiết  >>
Xâm phạm Quyền liên quan
Xâm phạm Quyền liên quan Theo quy định tại Điều 35, Luật Sở hữu trí tuệ: Hành vi xâm phạm quyền liên quan được hiểu là: Xem chi tiết  >>
Xâm phạm Sáng chế, Kiểu dáng
Xâm phạm Sáng chế, Kiểu dáng TUỆ NGUYỄN LEGAL xin tư vấn về các hành vi bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí trên cơ sở pháp luật hiện hành về Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Xem chi tiết  >>
Xâm phạm Bí mật kinh doanh
Xâm phạm Bí mật kinh doanh Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh Xem chi tiết  >>
Cạnh tranh Không lành mạnh
Cạnh tranh Không lành mạnh Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh Xem chi tiết  >>
Bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ
Bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình Xem chi tiết  >>
Xác định thiệt hại Vi phạm bản quyền
Xác định thiệt hại Vi phạm bản quyền Nguyên tắc xác định thiệt hai do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như sau: Xem chi tiết  >>
Bồi thường Vi phạm bản quyền
Bồi thường Vi phạm bản quyền Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ sau đây Xem chi tiết  >>
Hàng giả mạo về Sở hữu trí tuệ
Hàng giả mạo về Sở hữu trí tuệ Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này bao gồm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý (sau đây gọi là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu) quy định tại khoản 2 Điều SHTT và hàng hoá sao chép lậu. Xem chi tiết  >>
Các hình thức Xử phạt Hành chính
Các hình thức Xử phạt Hành chính Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại khoản 1 Điều 211 của Luật SHTT bị buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây Xem chi tiết  >>
Ngăn chặn, Bảo đảm Xử phạt HC?
Ngăn chặn, Bảo đảm Xử phạt HC? Trong các trường hợp sau đây, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính Xem chi tiết  >>
Xâm phạm Quyền về Giống cây trồng
Xâm phạm Quyền về Giống cây trồng Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ bằng bảo hộ: Xem chi tiết  >>
Cơ quan xử lý Vi phạm bản quyền
Cơ quan xử lý Vi phạm bản quyền Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan Toà án, Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Xem chi tiết  >>
Giám định Sở hữu trí tuệ
Giám định Sở hữu trí tuệ Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Xem chi tiết  >>

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Tel: 04.3992.7805 - Hotline: 0983.372401

 

Văn phòng TP.HCM

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, Bến Thành, quận 1, TP.HCM 

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Hotline: 0914.900680

 

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB