Đăng ký thương hiệu

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT

Tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thiện cho biết, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 3.116 doanh nghiệp, chủ yếu là quy mô nhỏ và vừa, tuy nhiên, nhận thức của các cấp, các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng được tăng cường về hoạt động đăng ký xác lập quyền SHTT cũng như phong trào sáng kiến, lao động sáng tạo.

Nhằm đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm và định hướng phát triển về lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT), Ngày 10/10/2013 tại Hà Tĩnh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2013.

 

Theo đó, Hội nghị tập trung vào một số nội dung gồm: dự thảo Báo cáo tổng kết công tác quản sở hữu công nghiệp (SHCN) năm 2013 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; báo cáo của một số địa phương hoạt động tiêu biểu năm 2013; góp ý Dự thảo Báo cáo và thảo luận về những vấn đề bất cập trong hoạt động quản lý nhà nước về SHCN ở Trung ương và địa phương; thảo luận về hoạt động sáng kiến tại địa phương,…

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, thời gian qua, lĩnh vực SHTT tiếp tục được triển khai, đẩy mạnh các hoạt động công tác pháp chế, chính sách cùng với việc tích cực chủ động tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về SHTT. Các hoạt động hỗ trợ tư vấn đã phát huy được hiệu quả về hỗ trợ phát triển công nghệ, các đặc sản địa phương, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu…

 

Tuy nhiên, để có thể đáp ứng được các yêu cầu trong tình hình hiện nay, Thứ trưởng đề nghị Cục SHTT tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn địa phương triển khai các văn bản mới như Nghị định về Sáng kiến, Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định,… Đặc biệt là tập trung giải quyết nhanh chóng tình trạng tồn đọng đơn trong công tác thẩm định, thông báo kịp thời cho người nộp đơn về tình hình xử lý khi đơn bị quá hạn thời gian thẩm định,…

 

Thứ trưởng hy vọng, với nhiều nội dung thiết thực, Hội nghị sẽ đề ra được nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác quản lý SHTT, làm cho SHTT tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

Phó Cục trưởng Cục SHTT Hoàng Minh Tân cho biết, thời gian qua (tính từ 01/7/2012 đến 30/6/2013), công tác xây dựng và hoàn thiện các chính sách pháp luật về SHTT luôn được chú trọng. Cục đã tham gia xây dựng 06 văn bản pháp luật về SHTT, trong đó chủ trì xây dựng 03 Thông tư và phối xây dựng 03 Thông tư còn lại, bên cạnh đó, các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý SHTT từ các cơ quan hữu quan khác cũng có sự tham gia đóng góp tích cực của Cục SHTT.

 

Chỉ riêng về công tác tiếp nhận đơn, tính đến hết ngày 30/6/2013, Cục SHTT đã tiếp nhận 72.640 đơn các loại, trong đó có 40.451 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN và 32.189 đơn các loại khác. Về công tác xử lý đơn, tính đến hết ngày 30/6/2013, Cục SHTT đã xử lý 64.133 đơn các loại gồm 38.499 đơn đăng ký xác lập quyền và 25.634 đơn các loại khác.

 

Ngoài ra, một số hoạt động của Cục cũng đã được báo cáo tại Hội nghị như: công tác hợp tác quốc tế; công tác nghiên cứu đào tạo; công tác hỗ trợ tư vấn; công tác thực thi, giải quyết khiếu nại,…

 

Cũng theo Phó Cục trưởng, những kết quả trong năm 2013 cho thấy, hoạt động quản lý nhà nước về SHCN, SHTT đã đạt được một số thành tích nhất định, đó là việc tích cực và chủ động xây dựng và hoàn thiện hệ thông văn bản pháp luật, đẩy mạnh hoạt động hợp tác song phương, đa phương trong hội nhập quốc tế, hỗ trợ phát triển công nghệ, các đặc sản địa phương, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu,… góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số mặt còn hạn chế, chưa thực sự làm tốt cần phải được hoàn thiện trên cơ sở đề ra các giải pháp phù hợp để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về SHTT, SHCN trong các giai đoạn tiếp theo.

 

Tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thiện cho biết, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 3.116 doanh nghiệp, chủ yếu là quy mô nhỏ và vừa, tuy nhiên, nhận thức của các cấp, các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng được tăng cường về hoạt động đăng ký xác lập quyền SHTT cũng như phong trào sáng kiến, lao động sáng tạo. Điều này đã thể hiện vai trò của SHTT đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như các doanh nghiệp tại Việt Nam ngày càng rõ nét trong việc chủ động tạo lập, đăng ký bảo hộ quyền sở SHTT và từng bước khẳng định thương hiệu của mình.

 

Ngoài ra, các hoạt động cải cách hành chính, thể chế, hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN ngày càng được quan tâm, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là quản lý về đo lường chất lượng, công nghệ và SHTT, các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KH&CN,… đã đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

 

Được biết, đây là lần thứ 14 Hội nghị toàn quốc về SHTT được tổ chức, điều này đã khẳng định sự cần thiết và những hiệu quả mang lại của lĩnh vực SHTT trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

 

Các tin tức khác

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Tel: 04.3992.7805 - Hotline: 0983.372401

 

Văn phòng TP.HCM

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, Bến Thành, quận 1, TP.HCM 

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Hotline: 0914.900680

 

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB